Betaling

Betaling

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens die u ons in de loop van een bestelproces geeft op basis van art. 6 lid 1 onder b AVG uitsluitend voor de afwikkeling van uw bestellingen. Uw e-mailadres gebruiken wij daarbij voor mededelingen over de status van uw bestelling.

 

Wij bieden de volgende betalingswijzen aan:

– Directe overboeking naar onze bankrekening: NL65KNAB0603356680

 

Of via onze dienstverlener Mollie:

– Betaling met creditcard
– PayPal
– iDeal

 

Voor de verwerking van uw betaling worden de volgende gegevens van Nekmar.EU aan Mollie doorgegeven:

 

– Ordernummer
– Informatie over de bestelling
– Gekozen betaalwijze
– Naam en voornaam van de besteller

 

De verdere verwerking met de betreffende betalingsdienstverleners wordt uitgevoerd door Mollie B.V. als verantwoordelijk bedrijf. Meer informatie over gegevensbescherming door Mollie vind je op: MOLLIE PRIVACY

 

 

– Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
– Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
– De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
– In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.