Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 

 1. Pogoji poslovanja v spletni trgovini nekmar.eu/si/:

Naročanje v spletni trgovini nekmar.eu/si/ je možno samo za območje dostave v Republiki Sloveniji. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine nekmar.eu/si/, pravice uporabnika oziroma kupca (v nadaljevanju tudi: uporabnik ali kupec) ter poslovni odnos med slednjim in samostojnim podjetnikom z nazivom Posredništvo pri prodaji hrane za živali, Alen Pečnik s.p., Dečkova cesta 50, 3000 Celje, matična številka: 8679452000 (v nadaljevanju tudi: Alen Pečnik s.p. ali ponudnik), kot ponudnikom. Kupec je lahko fizična ali pravna oseba. Uporabnik z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo uporabnik postane uporabnik spletne trgovine nekmar.eu/si/ in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec. Z registracijo uporabnik potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter njihove spremembe, ki jih bo ponudnik objavil na tej strani. Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in sam skrbi za varovanje uporabniških podatkov ter gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za vso škodo, nastalo zaradi navedbe netočnih oziroma neresničnih podatkov.

 

 1. Naročilo:

Prodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je v spletni trgovini nekmar.eu/si/ sklenjena v trenutku, ko ponudnik kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: »Hvala za vaše naročilo«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji za konkretni nakup fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Spreminjanje podatkov o kupcu po oddaji naročila ni mogoče. V zavihku »moj račun« si lahko uporabniki ogledajo in po potrebi popravijo podatke za kasnejša naročila. Prodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika).

 

 1. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem:

Ponudba izdelkov v spletni trgovini nekmar.eu/si/ se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

 

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je predvidoma 3-5 delovnih dni. Če je plačilo izvedeno preko kreditnih kartic oziroma preko predračuna, se šteje rok dobave od datuma prejema potrditve plačila s strani bank.

 

 1. Izdaja računa:

Ponudnik ob dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun za naročeno blago. Na računu so razčlenjeni cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov za izdajo računa pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti podatkov na izdanih računih, ne upoštevamo.

 

 1. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine nekmar.eu/si/. Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo ponudnik:

 • kupcu to sporočil in ga obvestil o novih cenah, kupec pa ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov;
 • kupcu omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

 

 1. Postopek nakupa

Oddaja naročila:

Po oddaji naročila kupec od ponudnika po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto.

 

Potrditev naročila:

Ko kupec zaključi nakup gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik po prejemu naročila slednjega pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo v primeru neuspešnega plačila ali nezadostne zaloge zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Prodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

 

Odprema blaga:

Ponudnik v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

 

 1. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov:

Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od dne prevzema naročenih izdelkov ponudniku na kontaktni elektronski naslov slovenija@nekmar.eu, sporoči, da odstopa od Prodajne pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navajati razlog odstopa od Prodajne pogodbe. Vrnitev kupljenih izdelkov ponudniku v roku za odstop od prodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od prodajne pogodbe bremeni kupca, je strošek vračila izdelkov ponudniku. Kupljene izdelke je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od dne oddanega sporočila o odstopu od Prodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti nepoškodovane in neuporabljene, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Za vrnjene izdelke ponudnik kupcu takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku štirinajstih (14) dni od prejema sporočila o odstopu, vrne plačani znesek. Ponudnik bo zadržal vračilo plačanega zneska do prejema vrnjenega blaga oz. do predložitve dokazila s strani kupca, da je bilo blago poslano ponudniku. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik si pridržuje pravico, da izjemoma (v celoti ali delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročenega blaga ni več na zalogi ali če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji, ponudnik pa za izvedbo naročila nima vseh potrebnih podatkov. V vseh takih in podobnih primerih bo kupec o morebitnem odstopu od pogodbe s strani ponudnika nemudoma obveščen po elektronski pošti oz. telefonu. V skladu z 43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98, s spremembami in dopolnitvami) ponudnik v nadaljevanju objavlja povezavo do obrazca za odstop od pogodbe, ki je priloga Pravilnika o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Ur. l. RS, št. 43/14): OBRAZEC.

 

 1. Reklamacije in zamenjava blaga:

Reklamacije sprejemamo:

 

 • po telefonu na št. +386 (0)41799470.
 • pisno na naslov (Posredništvo pri prodaji hrane za živali,) Alen Pečnik s.p., Dečkova cesta 50, 3000 Celje.
 • po elektronski pošti na naslov slovenija@nekmar.eu.

 

Zamenjava blaga:

V primeru zamenjave blaga se le-to vrača s priporočeno pošto na naslov Posredništvo pri prodaji hrane za živali, Alen Pečnik s.p., Dečkova cesta 50, 3000 Celje. Predhodno mora kupec ponudnika o zamenjavi obvestiti na elektronski naslov slovenija@nekmar.eu. V pošiljko, ki se vrača, kupec priloži obrazložitev v zvezi z zamenjavo, ki je lahko napisana tudi v obliki obrazca dosegljivega na: OBRAZEC.

 

Stvarne napake na blagu:

Ponudnik kupcu odgovarja za stvarne napake na blagu. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarnih napak na blagu, če ponudnika o napaki obvesti v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči osebno, o čemer mu mora ponudnik izdati potrdilo, lahko pa ga na naslov ponudnika pošlje tudi v pisni obliki. Kupec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve (2) leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest (6) mesecev od izročitve. Pravice kupca na odpravo napake, na vrnitev dela plačanega zneska, na menjavo blaga oz. na vrnitev celotnega plačanega zneska ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika.

 

 1. Varnost nakupovanja v spletni trgovini nekmar.eu/si/:

Celotno okolje spletne strani https://nekmar.eu/si/ je zaščiteno. Podatki, ki se v komunikaciji prenašajo, so zaščiteni pred dosegom drugih uporabnikov spleta. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo neposredno pri bankah, v realnem času in s takojšnjim preverjanjem podatkov. Podatki o karticah se ne beležijo na strežniku ponudnika, obdelava poteka izključno in neposredno pri bankah.

 

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika ali druge naprave s katero do spletne strani https://nekmar.eu/si/ dostopa.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov:

Kupec z registracijo v spletno trgovino dovoljuje ponudniku zbiranje in uporabo pridobljenih osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki se uporabljajo, zbirajo in obdelujejo za potrebe nakupovanja v spletni trgovini nekmar.eu/si/. Ponudnik se obvezuje, da pridobljenih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

 

Kupcu pripadajo vse pravice v skladu z veljavnim zakonom Zakonu o varstvu osebnih podatkov in predpisi Evropske Unije na tem področju. Ponudnik bo s kupcem komuniciral preko elektronskih sporočil le, če temu kupec ne bo izrecno nasprotoval. Kupec dovoljuje, da ponudnik z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z njegovimi osebnimi podatki in vodi zbirko slednjih. Kupec lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se trajno ali začasno preneha uporabljati, obdelovati in hraniti njegove osebne podatke. Več o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov najdete v zavihku »ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV«.

 

 1. Drugo:

Odveza odgovornosti:

 

Ponudnik si bo prizadeval k zagotavljanju ažurnosti podatkov, vendar ne odgovarja za morebitne napake ali netočnosti glede vsebine spletne strani nekmar.eu/si/. Če ponudnik zaradi hitrega spreminjanja lastnosti blaga iz ponudbe, rokov dobave ali cen ne bo uspel popraviti podatkov na spletnih straneh, bo kupca o navedenih spremembah obvestil in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

 

Pri fotografijah izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, lahko pride do manjših odstopanj (odtenek barve, velikost, ki izhaja iz fotografije, oblike blaga ipd.) med fotografijo in dejanskim izdelkom, ki so lahko posledica tega, da je fotografija posneta iz drugega zornega kota, ob drugačni svetlobi ipd.

Ponudnik od trenutka oddaje pošiljke naročenih izdelkov na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora kupec sprožiti ustrezen postopek reklamacije pri dostavljavcu pošiljke. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese k dostavljavcu slednje v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil ter izpolni reklamacijski zapisnik.

 

 1. Reševanje sporov:

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/15) ponudnik kupca obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec kot potrošnik lahko sproži v skladu z omenjenim zakonom. Ker se ponudnik ukvarja s spletno prodajo, v skladu s četrtim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov v nadaljevanju objavlja tudi elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov – SRPS:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

 

 1. Spremembe splošnih pogojev poslovanja:

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo osebnih podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje Splošne pogoje poslovanja. Tovrstni splošni pogoji bodo posodobljeni na spletni strani https://nekmar.eu/si/. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z dnem objave na spletni strani.

 

 1. Piškotki:

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki se shranijo na vašo napravo, ko obiščete spletno stran. Piškotki so pomembni za samo delovanje spletne strani (piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici) in tudi za izboljšanje uporabniške izkušnje, saj nam omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev, in posredujejo analitične podatke obiskanosti posameznih strani s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk naše spletne strani bolj prijeten in učinkovit do uporabnikov. Piškotki ne shranjujejo nikakršnih osebnih podatkov in informacij, ki bi vas lahko prepoznale.

 

Da bi bila vaša uporaba naše spletne strani bolj prijetna in funkcionalna, uporabljamo “piškotke”. Najpogostejše funkcije e-poslovanja brez piškotkov ne bi bile mogoče.

 

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo:

Obvezni piškotki za delovanje
Tovrstni piškotki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov storitve, ki jih želite uporabljati na naši spletni strani, ne bi delovale pravilno (npr. prijava, košarica, nakupni proces,…).
Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje…). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.
Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, vsebino košarice,…) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

 

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov nastavite tako, da piškotkov ne sprejemajo. Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve brskalnika, ki ga uporabljate.