Spôsob platby

SPÔSOB PLATBY: 

 

DOBIERKA – poplatok 1,- EUR
PLATBA KARTOU – system STRIPE

 

1.Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
• dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
• v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke.

 

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

 

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

 

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

 

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.