Reklamacije

REKLAMACIJE

 

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe, pozivom na telefonski broj 062 88 10 866, ili slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail srbija@nekmar.rs sa opisom uočenog oštećenja ili manjka delova.

 

Ukoliko uočite oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvodaili gubitak sadržaja. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijempošiljke.

 

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

 

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba neodgovaranaručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas,najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 0604742267, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na srbija@nekmar.rs i opišete kakav problem imate.

 

Na Vašu prijavu problem poslaćemo kurirsku službu Dexpress koja će u roku od 24 do 72h od prijave problema preuzeti na Vašoj kućnoj adresi reklamirani proizvod zajedno sa uredno popunjenim reklamacionim listom sa linka na kraju ovog teksta i kopijom računa-otrpemnice koji ste dobili uz porudžbinu.

 

Radno vreme kurirske službe je svakog radnog dana od 8 do 17h.

Ako istek roka za preuzimanje reklamiranog proizvoda pada u nedelju ili neradne dane na teritoriji Republike Srbije za vreme državnih ili verskih praznika, rok za preuzimanje reklamiranog proizvoda ističe prvog narednog radnog dana.

 

U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

 

Reklamacije zbog nesaobraznosti robe

Postupak reklamacije proizvoda zbog nesaobraznosti ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda potrošaču, se vrši na način opisan u delu – Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe -.

 

Postprodajne usluge i garancije

 

Za proizvode u pogledu kojih se pružaju postprodajne usluge i izdaje garancija, uslovi ostvarivanja postprodajnih usluga i garancije se dostavljaju u pisanom obliku zajedno sa isporučenim proizvodom.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.