Impressum

Opće informacije

 

eXtea d.o.o.

Mobitel: + 387 63 284 464
Ured: + 387 33 840 684
E-mail: nekmarbih@exteabiz.com

Adresa

 

eXtea d.o.o.
Kolodvorska broj 13
71 000 Sarajevo
BiH

ID broj: 4202481810007
PDV broj: 202481810007

Bankovni detalji

 

SBER Bank BiH d.d. , Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića br. 1.
71 000 Sarajevo
BiH
Swift code: SABRBA22
IBAN: BA391401031200723456
Transakcijski račun: 1401031200723456

 

Direktor: Kristina Miklavčić 100 % vlasnica Društva d.o.o. oblika organizovanja
Trgovački Sud u Sarajevu: 065-0-Reg-21-000-576