Zaštita osobnih podataka

PREDMET: eXtea d.o.o. Sarajevo, pravila privatnosti.

 

Pravila privatnosti

 

Pravila o privatnosti se primjenjuje na informacije i lične podatke koji se mogu prikupiti na web stranici www.nekmar.eu/ba kompanije NEKMAR Pet Nutrition Hrvatska tj. njenom ekskluzivnom zastupniku eXtea d.o.o. Sarajevo, registrovane prema zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, ID broj: 4202481810007, PDV broj: 202481810007 na adresi Kolodvorska broj 13. 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, telefon: + 387 33 840 684, web stranica: www.exteabiz.com (“eXtea”). Registrovanjem na Web stranici i / ili popunjavanjem obrasca za kontakt, prihvaćate postupke opisane u Pravilima o privatnosti, a eXtea d.o.o. Sarajevo (NEKMAR BiH) dajete tačne i istinite informacije u skladu sa svim pravilima struke i privatnosti. Mi znamo da Vam je izuzetno važno kako se informacije o Vama upotrebljavaju i dijele, stoga cijenimo Vaše povjerenje, te ćemo to učiniti pažljivo i razumno. Iznimno se zalažemo za sagledavanje i poštivanje Vaših želja vezanih uz informacije koje prikupljamo o Vama na našoj web stranici, vezano za NEKMAR proizvode.

 

Lični podaci i GDPR (General Dana Protection za EU i državljane EU)

Informacije i lični podaci koje prikupljamo o Vama (uključujući, ali ne ograničavajući se na: ime, prezime, telefon, e-mail, poštansku adresu, kompaniju, državu i sl. pomažu nam personalizirati i kontinuirano poboljšavati Vaše iskustvo kupovine NEKMAR proizvoda u BiH. Vaša istorija transakcija i lični podaci koje nam dajete sigurno se pohranjuju u našoj bazi podataka i mogu se osigurati za postizanje spomenutih ciljeva samo eXtea i NEKMAR EU timu i zaposlenicima, bez ikakvog sudjelovanja trećih strana.

 

Lični podaci i GDPR (General Dana Protection za EU i državljane EU)

Informacije i lični podaci koje prikupljamo o Vama (uključujući, ali ne ograničavajući se na: ime, prezime, telefon, e-mail, poštansku adresu, kompaniju, državu i sl. pomažu nam personalizirati i kontinuirano poboljšavati Vaše iskustvo kupovine NEKMAR proizvoda u BiH. Vaša istorija transakcija i lični podaci koje nam dajete sigurno se pohranjuju u našoj bazi podataka i mogu se osigurati za postizanje spomenutih ciljeva samo eXtea i NEKMAR EU timu i zaposlenicima, bez ikakvog sudjelovanja trećih strana.

Svrha obrade ličnih podataka od strane eXtea d.o.o. Sarajevo je Vaša registracija na Web stranici kao novog korisnika, registracija Vaše narudžbe, komuniciranje s Vama, analiza podataka bivših, postojećih i potencijalnih kupaca s ciljem pružanja usluga i poboljšanja njihove kvalitete, optimiziranje marketing aktivnosti, unapređenje poslovnih postupaka, oglašavanje, slanje informativnih i drugih poruka na e-mail adresu i / ili telefonski broj koji ste naveli, u skladu je sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) br. 2016/679 od 27. aprila 2016., koju su prihvatili Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija, kao i drugim zakonodavnim propisima. Ne pružanje takvih informacija može rezultirati otkazivanjem Vaše narudžbe ili da važne poslovne informacije neće biti poslane na Vašu e-mail adresu.


Popis akcija sa ličnim podacima i metode obrade: automatizirani, ručni i kombinirani postupak, uključujući, ali ne ograničavajući se na: prikupljanje, registraciju, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili modifikaciju, ekstrakciju, konsultacije, upotrebu, prijenos, distribuciju, koordinaciju ili određene kombinacije, ograničenja, brisanja ili uništenja, uključujući prekogranični prijenos ličnih podataka eXtea povezanim licima ili određenim trećim stranama.

Svi lični podaci koje nam otkrivate su strogo zaštićeni, pristup je ograničen na osobe koje je eXtea tim ili NEKMAR EU tim posebno ovlastio. Održavamo sigurnosne standarde i postupke vezane uz neovlašteni pristup informacijama o klijentima kako bi spriječio neovlašteno uklanjanje ili izmjenu podataka. Naglašavamo da je važno da se zaštitite od neovlaštenog pristupa Vašoj lozinki i računaru. Obavezno se odjavite kada završite s korištenjem dijeljenog računara.

Imate pravo u bilo kojem trenutku tražiti od eXtea d.o.o. Sarajevo da osigura pristup ličnim podacima, da ispravi ili izbriše netačne lične podatke (podložne zakonskim, regulatornim ili drugim obavezama eXtea), da koriguje

lične podatke, ograniči obradu određenog predmeta, zatražiti prenosivost ličnih podataka, podnijeti žalbu nadzornom tijelu, Uredu povjerenika za zaštitu podataka (ako smatrate da su Vaša zakonska prava i interesi prekršeni), da Vas isključi iz direktnog marketinga i / ili automatske obrade, uključujući profiliranje, te možete povući Vaš raniji pristanak na obradu podataka. Imate pravo biti obaviješteni od strane eXtea d.o.o. u slučaju kršenja Pravila o privatnosti i obradi podataka (ili visokog rizika od kršenja obrade podataka) koji utiču na Vaše lične interese.

Povlačenje pristanka vrši se u pisanom obliku na eXtea adresu: Kolodvorska 13. 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ili putem e-maila na: info@exteabiz.com. eXtea d.o.o. Sarajevo se obavezuje da će obustaviti obradu ličnih podataka najkasnije u roku od 10 dana od primitka obavijesti. Povlačenjem pristanka na obradu podataka slažete se i razumijete da se ne mogu postići gore navedene svrhe obrade Vaših ličnih podataka.
Vaša saglasnost za obradu ličnih podataka od strane eXtea d.o.o. je važeća i mi pohranjujemo Vaše lične podatke za cijelo razdoblje postojanja Vašeg korisničnog profila na Web stranici, osim ako prethodno ne povučete Vaš pristanak na način više opisan u ovom članku. Ako iz bilo kojeg razloga prekidamo naše odnose, možete zatražiti brisanje Vaših ličnih podataka.

 

Pravila e-mail komunikacije

Osim slučajeva navedenih u ovim Pravilima, eXtea d.o.o. Sarajevo neće prodavati, dijeliti niti na drugi način distribuirati Vašu e-mail adresu koja nam se priopćuje ili koja je na drugi način prikupljena putem korištenja ove web stranice. Svaka e-mail adresa izravno dostavljena nama direktno u vezi s online narudžbama, zahtjevima za katalogom/cjenovnicima/promocijama i zahtjevima za ostale informacije ostaje u isključivom vlasništvu eXtea i NEKMAR tima. Ako ubuduće ne želite primati NEKMAR BiH promocije putem e-maila, javite nam to tako da nas kontaktirate putem e-maila. Ako nam date poštansku i / ili e-mail adresu, od nas možete primati povremene informacije o novim proizvodima i uslugama ili nadolazećim događajima. Ako ne želite primati takve pošiljke, kontaktirajte nas putem e-maila.

 

Kolačići (Cookies)

Kao i većina maloprodajnih web stranica, koristimo “kolačiće”, dijelove podataka koji putem Vašeg preglednika omogućavaju našoj web stranici da vas identificira prilikom pristupa. Iako postoji zabrinutost vezana za “kolačiće” i zaštitu privatnosti, važno je da shvatite da “kolačići” ne mogu izdvojiti nikakve informacije o Vama koje niste već dobrovoljno otkrili. Velika većina korisnika interneta sada cijeni “kolačiće” kao pogodnost za online kupovinu.

 

Imate li pitanja?

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za bilo koji od elemenata Pravila o privatnosti, molimo da nas kontaktirate putem e-maila: nekmarbih@exteabiz.com ili na adresu eXtea d.o.o. Sarajevo: Kolodvorska broj 13., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina i na telefon + 387 33 840 684.

 

Zahvaljujemo na razumjevanju.