СТАНЕТЕ
НЕКМАР
ПАРТНЕР

САКАТЕ ДА БИДЕТЕ ДЕЛ ОД СЕМЕЈСТВО?

Nekmar petnutrition има единствен начин на дистрибуција и продажба што им овозможува на нашите партнери да развиваат сопствен профитабилен бизнис со наша поддршка.
Нашиот концепт е наменет за сите „професионалци“ кои во пракса се занимаваат со животни, како што се ветеринари, засолништа и клубови за животни, здруженија и клубови, одгледувачи, чувари на облека, тренери, dreseri, даватели на грижа за миленичиња и слично.

 

Звучи интересно и сакате да слушате повеќе?

ПРИСТАП ЗА ПОСТОЈАНИ ПАРТНЕРИ: