Рекламации на купена стока

РЕКЛАМАЦИЈА НА ШТЕТИ ПРИ ТРАНСПОРТ

 

Многу е важно веднаш да пријавите каква било штета при транспорт, видлива на пакувањето на производот, до курирот кој ви ја доставува стоката. Купувачот е должен да пријави каква било штета за време на транспортот во рок од 24 часа по приемот на стоката, со јавување на телефонскиот број 075 30 21 24 или со испраќање е-пошта со неговите податоци (име, презиме, телефон) на е-пошта makedonija@nekmar.eu со опис на забележаната штета или недостаток на делови од самиот производ.

 

Ако забележите оштетување, не потпишувајте го приемот на пратката или замолете го курирот да почека додека проверува дали оштетувањето на пакувањето предизвикало штета на самиот производ или загуба на содржината. Ако производот не е оштетен, а сите делови се број, потпишете ја потврдата.