Правилник за приватност

ПРИВАТНОСТ
Собирањето на сите податоци од оваа интернет страна е во согласност со заштитата на личните податоци.

 

ПРИБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Лични податоци се информациите кои ве карактеризираат вас, на пр. Вашето име, Вашата адреса, било да е e-mail или поштенска. Не собираме податоци од вас, освен ако не е за конкретна намена, на пр. кога нарачувате или се пријавувате.

 

УПОТРЕБА И ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Ќе ги употребиме вашите лични податоци исклучиво за испорака и наплата на вашата нарачка и за технички потреби за интернет страницата за да ви овозможи пристап до специфични информации или за општа комуникација со вас.Нема да ги продаде вашите лични податоци на трета страна, ќе ги користи исклучиво за технички потреби, испорака и наплата на нарачката. Целост ќе ја почитуваме доверливоста на вашите лични податоци.

 

COOKIES
Cookies се мали датотеки кои привремено се складираат на вашиот диск, овозможувајќи и на нашата интернет страна да го препознае вашиот компјутер следниот пат кога ќе ја посетите интернет страната на NEKMAR.EU/MK/. Ги употребуваме Cookies исклучиво за да собере информации кои и се потребни на нашата интернет продавница.

 

МАЛОЛЕТНИЦИ
Им препорачува на сите родители и старатели да ги учат нивните деца на безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетниците не смеат да даваат лични податоци без дозвола од нивните родители или старатели.Никогаш нема намерно да земеме лични податоци од малолетници, или да ги употребиме на некој начин, ниту да ги проследи на трета страна без дозвола.

 

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИИ
Доколку имате некои прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци и како ракуваме со нив; Ве молиме контактирајте не.

makedonija@nekmar.eu
Телефон 075 30 21 24

 

СЛОБОДА НА ИЗБОРОТ
Вие самите ги контролирате информациите што ги давате на њеб продавницата. Во секој случај, ако одлучите да не ги оставите вашите податоци, Ве молиме имајте во предвид дека може да не ви бидат достапни некои делови од интернет продавницата.

 

БЕЗБЕДНОСТ
Се грижи да ја овозможи безбедноста на вашите лични податоци. Вашите податоци се грижливо чувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап. Вашите податоци не се проследуваат понатаму и не се пренесуваат на трета страна.

 

ОБЈАВА ЗА ПРОМЕНИ
Доколку има некои промени во нашата заштита на личните податоци ќе бидат напишани во оваа изјава за заштита на личните податоци, почетната страна и на други места за кои сметаме дека се соодветни.