Начин на плаќање

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ ВО ИНТЕРНЕТ ПРОДАВНИЦА

Плаќање при прием на пратка
Откупнината и трошоците за достава купувачот му ги плаќа на службеникот при достава и превземање на пратката.